Certificate

Principiile politicii in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale
Existam pentru a satisface nevoile, cerintele si asteptarile clientilor nostri, prin performanta, calitatea si gama produselor pe care le oferim. Valoarea adaugata in procesele pe care le conducem in cadrul firmei ne permite dezvoltarea si cresterea economica, in conditiile in care ne preocupam de reducerea costurilor si imbunatatirea continua a proceselor.

Ne ingrijim de personalul nostru si cream mediul si cultura favorabile calitatii care sa contribuie la obtinerea satisfactiei clientilor precum si la dezvoltarea profesionala si a mandriei apartenentei propriilor nostri angajati.

 

Ne angajam in afaceri intr-o maniera etica si integra, pe principii de parteneriat, demnitate si respect fata de partile interesate in firma noastra. Ne desfasuram activitatea intr-un mod responsabil fata de mediu, de cerintele legale si de reglementare, ca parte a indatoririlor de cetateni ai societatii. Contribuim la construirea unei comunitati bune pentru angajatii nostri si pentru generatiile viitoare.

Suntem constienti ca prin natura activitatilor pe care le desfasuram angajatii nostri sunt supusi unor riscuri de sanatate si securitate ocupationala, in principal imbolnaviri si accidente de munca. Asiguram securitatea si sanatatea la locurile de munca prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajati, contractori si vizitatori. Eforturile noastre se vor concentra in urmatoarele directii :
• respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile, in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.
• preocuparea permaneneta pentru cresterea satisfactiei clientilor
• imbunatatirea continua a proceselor desfasurate in cadrul firmei pentru reducerea impactului negativ asupra mediului ca urmare a activitatilor si produselor noastre
• prevenirea si eliminarea riscurilor de munca
• reducerea consumului de resurse naturale

Cadrul managerial
In scopul aplicarii principiilor politicii in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, conducerea societatii a stabilit si implementat un sistem integrat de management al calitatii in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001, de mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001:2005 si al sanatatii si securitatii ocupationale in conformitate cu OHSAS 18001 :2004, care reprezinta un cadru managerial adecvat, integrat afacerii. Angajamentul nostru se refera la dezvoltarea si continua imbunatatire a eficientei sistemului integrat de management al calitatii, de mediu si al sanatatii si securitatii ocupationale in scopul atingerii obiectivelor pe care ni le-am propus.
Eficacitatea acestei structuri rezida din angajamentul personalului de la toate nivelurile organizatiei in adoptarea si aplicarea politicii in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.
De aceea angajamentul este personal, incepe si este asumat integral de fiecare angajat al firmei, la orice nivel, prin aplicarea prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale.
Desemnez ca reprezentant al managementului in domeniul calitatii pe Reprezentantul pentru Calitate, in domeniul mediului pe Reprezentantul pentru Mediu, respectiv in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale pe Reprezentantul OHSAS care au responsabilitatea si autoritatea de :
• a asigura ca sunt stabilite, implementate si mentinute cerintele sistemului de management al calitatii, de mediu si al sanatatii si securitatii ocupationale ;
• a raporta conducerii de varf performantele sistemului si nevoile de imbunatatire ;
• a asigura constientizarea privind cerintele clientilor, la nivelul organizatiei.

Administrator
Ioan TECAR

 
Copyright © 2016 Metalicplas Activ SA
Toate drepturile rezervate.